Tietoa yhdistyksestä

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen ja Turkin kulttuuri-

suhteiden edistäminen sekä Turkkia koskevan tietouden

kerääminen ja levittäminen sekä erityisesti Bursan ja Oulun

välisen ystävyyskaupunkisuhteen vaaliminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää esitelmä-

ja keskustelutilaisuuksia, kielikursseja, kokouksia ja

matkoja jäsenilleen sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.